tisdag 5 november 2013

Guy Fawkes Night


Nu i novembermörkret är det två märkesdagar på rad, båda med 1600-talsanknytning. De flesta svenskar är säkert bekanta med Gustav Adolf-dagen 6/11, men nu blir det ännu mer engelskt 1600-tal. För i dag, 5/11, är det nämligen Guy Fawkes night, även kallad Bonfire night, Plot night eller Firework Night. Dagen, och kanske särskilt kvällen, firas till minne av en händelse 1605 som involverar just denne Guy Fawkes, och ett antal andra. Det hela handlar om en konspiration som syftade till att spränga det brittiska överhuset i Westminster palace, och om hur konspirationen avslöjades.

Platsen för konspirationen, Westminster. Fast nu är det inte samma byggnader kvar.

Guy Fawkes själv föddes 1570 i York, och han konverterade till katolska kyrkan och ägnade sig under resor åt att söka stöd för ett katolskt uppror i England. Han provade både i Nederländerna och England, och lyckades inte så väl. Han träffade dock Robert Catesby, som kom att bli en av ledarna för sammansvärjningen. Syftet var att spränga överhuset, döda kung James I och sedan starta ett uppror och kidnappa kungens dotter Elisabeth Stuart och göra henne till drottning. Det hela skulle ske i samband med parlamentets öppnande 5 november 1605. Konspiratörerna lyckades hyra ett källarrum precis under överhuset, och under sommaren 1605 börjar man fylla detta med kruttunnor. Guy Fawkes hade uppenbarligen ett visst ansvar för själva krutet och när riksrådet fattat misstankar och beordrar undersökning av valvet 4 och 5 november finner de Guy Fawkes som vakt för krutet. Han arresteras omedelbart, men uppger en falsk identitet. Efter några dagar av förhör och under tortyr bekänner han sin medverkan i konspirationen. En mycket skakig namnteckning finns på bekännelsen, och det förmodas att han skriver så skakigt på grund av den tortyr han utsatts för.


Guy Fawkes två namnteckningar, den översta mycket svaga på den första bekännelsen, den nedre på som från några dagar senare. Originalen finns i National Archives, här
och här

De övriga konspiratörerna, 12 personer, blir antingen dödade eller arresterade. Åtta av dem överlever till rättegång, där de döms till döden. Konspirationens ledare Robert Catesby dödas i samband med att han ska gripas, liksom Thomas Percy. De begravs, men senare beordras att kropparna ska grävas upp och halshuggas vilket också sker. Guy Fawkes avrättas 31 januari 1606, som den siste av de åtta konspiratörer som under två dagar miste livet på två olika avrättningplatser i London. Det konspiratörerna ville åstadkomma var ett katolskt England, de lyckades alltså inte, snarare blev lagarna hårdare mot alla som inte var medlemmar av engelska kyrkan. James I:s sonson James II kommer att konvertera till katolska kyrkan, men det är han som sedan tvingas lämna England i det som kallas ”den ärorika revolutionen” 1688.

Konspiratörerna. Wikimedia Commons, original National Portrait Galleries

Guy Fawkes har ett blivit ett slags dubbel symbol och föremål för firande. Folk uppmanades omedelbart att fira att kungen klarat sig, och det genom att elda brasor. Traditionen att elda upp en figur som föreställer Guy Fawkes har också uppstått under 1600-talet, men även andra figurer eldas. När James II konverterar till katolska kyrkan förekommer t ex påven, och i modern tid har t ex figurer föreställande Margret Thatcher eller Ronald Reagan förekommit. Guy Fawkes har också blivit en symbol för ett rättmätigt motstånd i vissa grupper. Nätverket Anonymous som bl a protesterar mot dataövervakning och Occupy-rörelsen som protesterar mot ekonomiska orättvisor har båda använt en mask som föreställer Guy Fawkes. Båda rörelserna har blivit inspirerade av serieromanen V för Vendetta.
Guy Fawkes mask av den typ som vissa protestgrupper använder. Wikimedia Commons

I Storbritannien i dag är nog Guy Fawkes night, eller Bonfire night mest en festkväll, lite lik vår Valborgsmässoafton. Man samlas vid stora eldar, figurer eldas, det är fyrverkerier, kanske tivoli, man samlas på puben efteråt eller hemma med vänner och äter och dricker gott. Det finns också flera rim och ramsor som hör i hop med dagens ämne, den mest kända är säkert denna: Remember, remember the fifth of November, Gunpowder, Treason and Plot. I know of no Reason why the Gunpowder Treason should ever be forgot.

Bonfire Night i Portslade, Brighton, 1987. Ett skepp eldas. Foto: Annika Windahl Pontén

Och två detaljer till kan jag inte låta bli att nämna i samband med denna historia;
-den Fenix-fågel som förekommer i Harry Potter böckerna är döpt efter till Fawkes efter Guy. Detta eftersom han då och då ”exploderar” för att återfödas ur asken.

-kungen som man konspirerade mot, James I, var gift med en dansk prinsessa: Anna av Danmark. När deras dotter Elisabeth (hon som skulle kidnappas) gifter sig med Fredrik av Böhmen 1613 sätts flera magnifika maskspel upp. Ett av dessa har jag varit med och satt upp på Uppsala stadsteater, The Lords Masque. 1996. Fredrik är sedan den kung som kallas Vinterkungen och händelserna kring honom är starkt kopplade till 30-åriga krigets utbrott 1618. Men det är en annan historia.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar